vi en cn ko
Khoai tây chiên

Khoai tây chiên

Khoai tây chiên

30.000 VNĐ

Nhà hàng hải sản Rạn Biển Đà Nẵng

Đậu bắp luộc

Đậu bắp luộc

30.000 VNĐ

Đậu khuôn chiên

Đậu khuôn chiên

Đậu khuôn chiên chấm mắm tôm

30.000 VNĐ

Nhà hàng hải sản Rạn Biển Đà Nẵng

Lẫu cá nhỏ

Lẫu cá mú/cá bớp/cá cu

100.000 VNĐ

Nhà hàng hải sản Rạn Biển Đà Nẵng

Pepsi

12.000 VNĐ

Vẹm nướng

Vẹm nướng

Giá: Liên hệ
Nhà hàng hải sản Rạn Biển Đà Nẵng

Hàu sữa nướng mọi

Hàu tươi sống nướng với nước sốt mỡ hành

Giá: Liên hệ
nhà hàng hải sản đà nẵng

Sprite

Hải sản Đà Nẵng

12.000 VNĐ

Nhà hàng hải sản đà nẵng

Fanta

Nhà hàng hải sản đà nẵng

12.000 VNĐ