vi en cn ko
Nhà hàng hải sản đà nẵng

Bò húc

Nhà hàng hải sản đà nẵng

15.000 VNĐ

Nhà hàng hải sản đà nẵng

Larue lon

Nhà hàng hải sản đà nẵng

10.000 VNĐ

Hải sản Đà Nẵng

Larue chai

Hải sản Đà Nẵng

10.000 VNĐ

Nhà hàng hải sản đà nẵng

Tiger chai

Nhà hàng hải sản đà nẵng

15.000 VNĐ

Nhà hàng hải sản đà nẵng

Tiger Crytal

Nhà hàng hải sản đà nẵng

17.000 VNĐ

Hải sản Đà Nẵng

Heniken chai

Hải sản Đà Nẵng

18.000 VNĐ

nhà hàng hải sản đà nẵng

Heniken lon

Hải sản Đà Nẵng

20.000 VNĐ

Hải sản Ngon và rẻ

Nghêu

Nghêu hấp Nghêu nướng mọi

Giá: Liên hệ
Nhà hàng hải sản Rạn Biển Đà Nẵng

Chíp chíp

Chíp chíp hấp Chíp chíp xào xả ớt

Giá: Liên hệ
hải sản Rạn Biển Đà Nẵng

Hàu sữa sashimi mù tạc

Hàu sữa mù tạc

Giá: Liên hệ