vi en cn ko
Cơm chiên hải sản

Cơm chiên hải sản

Cơm chiên hải sản

70.000 VNĐ

Cháo hải sản

Cháo hải sản

Cháo tôm/hàu/nghêu/cá bớp/ cá cu

60.000 VNĐ

Mỳ xào hải sản

Mỳ xào hải sản

Mỳ xaò hải sản

70.000 VNĐ

Lẩu bò

Lẩu bò

120.000 VNĐ

Lẩu hải sản lớn

Lẩu hải sản lớn

Lẫu hải sản

150.000 VNĐ

Nhà hàng hải sản Rạn Biển Đà Nẵng

Lẫu hải sản, lẫu cá

Lẩu cá mú/cá bớp/cá cu

150.000 VNĐ

Nhà hàng hải sản Rạn Biển Đà Nẵng

Lẫu cá nhỏ

Lẫu cá mú/cá bớp/cá cu

100.000 VNĐ