vi en cn ko
Mực lá

Mực lá

Mực lá Hấp thố Rạn Biển/ Rang gạo cay

Giá: Liên hệ
nhà hàng hải sản

Mực nang

Mực nang hấp/ nướng mọi

Giá: Liên hệ
nhà hàng hải sản

Bạch tuộc nướng

Bạch tuộc nướng mọi Bạch tuộc nướng sa tế Bạch tuộc nướng muối ớt Bạch tuộc nhúng...

Giá: Liên hệ
Vẹm nướng

Vẹm nướng

Giá: Liên hệ
Nhà hàng hải sản Rạn Biển Đà Nẵng

Hàu sữa nướng mọi

Hàu tươi sống nướng với nước sốt mỡ hành

Giá: Liên hệ
Hải sản Ngon và rẻ

Nghêu

Nghêu hấp Nghêu nướng mọi

Giá: Liên hệ
Nhà hàng hải sản Rạn Biển Đà Nẵng

Chíp chíp

Chíp chíp hấp Chíp chíp xào xả ớt

Giá: Liên hệ
hải sản Rạn Biển Đà Nẵng

Hàu sữa sashimi mù tạc

Hàu sữa mù tạc

Giá: Liên hệ