vi en cn ko
quán hải sản

Menu 1 140.000/pax

Thực đơn tour 120.000đ/pax, gồm 6 món Xem thông tin chi tiết

120.000 VNĐ

nhà hàng rạn biển đà nẵng

Menu 2 140.000/pax

Thực đơn tour 120.000đ/pax, gồm 6 món Xem thông tin chi tiết

120.000 VNĐ

nhà hàng hải sản đà nẵng

Menu 3 140.000/pax

Thực đơn tour 120.000đ/pax, gồm 6 món Xem thông tin chi tiết

120.000 VNĐ