vi en cn ko
香茅蒸梭子蟹

香茅蒸梭子蟹, 礁海海鲜饭店 Ghẹ hấp

香茅蒸梭子蟹 礁海海鲜饭店

价钱
暗算盐焙干蝦蛄

暗算盐焙干蝦蛄, Tôm tít

暗算盐焙干蝦蛄

价钱
盐焙干白虾

盐焙干白虾, Tôm bạc rang muối

盐焙干白虾, Tôm bạc rang muối/ Tôm bạc rang me/ Tôm bạc xóc tỏi

价钱
虾烤

虾烤, Tôm sú

虾烤, Tôm sú Rang muối/ Tôm sú rang me/ Tôm sú xóc tỏi/ Tôm...

价钱
烤喜剧

烤喜剧, Tu hài

烤喜剧

价钱
Sprite

Sprite

12.000 VNĐ

Fanta

Fanta

12.000 VNĐ