vi en cn ko
Gỏi mực chuối chát

Gỏi mực chuối chát

Gỏi mực chuối chát

60.000 VNĐ

Gỏi nấm tuyết hải sản

Gỏi nấm tuyết hải sản

Gỏi nấm tuyết hải sản với nước mắm gừng

60.000 VNĐ

Gỏi cá lạc

Gỏi cá lạc

Gỏi cá lạc

60.000 VNĐ

Gỏi bò cay

Gỏi bò cay

Gỏi bò cay

60.000 VNĐ

Sườn xào chua ngọt

Sườn xào chua ngọt

Sườn xào chua ngọt

70.000 VNĐ